HƯỚNG DẪN VIẾT HÀM TRONG BẢNG CHẤM CÔNG – I LOVE EXCEL !Link tải file hướng dẫn:

CÁC HÀM SỬ DỤNG HƯỚNG DẪN VIẾT HÀM TRONG BẢNG CHẤM CÔNG
HÀM Month
HÀM Year
HÀM Day
HÀM Eomonth
HÀM Weekday
HÀM &
HÀM Countif
HÀM sum
HÀM OR
HÀM IF

Học excel từ cơ bản đến nâng cao, học hàm, học vi tính, học hàm, học làm bảng chấm công tự động, hà lam giang, halamgiang, iloveexcel, i love excel, #halamgiang, #hà_lam_giang, #iloveexcel, #i_love_excel, #học_hàm_trong_excel, #học_hàm_từ_cơ_bản_đến_nâng_cao, #học_hàm, #hocham, #học_vi_tính, #bang_cham_cong, #hoc_lam_bang_cham_cong_tu_dọng, #học_làm_bảng_chấm_công_tự_động, #hoclambangchamcongtudong
#HAMMonth;#HAMYEAR; #HAMIF; #HAMOR; #HAMSUM; #HAMEOMONTH; #HAMWEEKDAY; #HAMDAY; #HAM&; #HAMCOUNTIF; #HAM_Month;#HAM_YEAR; #HAM_IF; #HAM_OR; #HAM_SUM; #HAM_EOMONTH; #HAM_WEEKDAY; #HAM_DAY; #HAM_&; #HAM_COUNTIF; #HÀM_Month;#HÀM_YEAR; #HÀM_IF; #HÀM_OR; #HÀM_SUM; #HÀM_EOMONTH; #HÀM_WEEKDAY; #HÀM_DAY; #HÀM_&; #HÀM_COUNTIF;

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết: https://epicentreconcerts.org/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *