Hướng dẫn tạo, chèn và vẽ biểu đồ (Chart) trong Word 2010– Thực hành sử dụng tạo, chèn và vẽ biểu đồ (Chart) trong Microsoft Word 2010 phục vụ thi lấy Chứng chỉ Tin học “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản” và Chứng chỉ Tin học Microsoft Office Specialist (MOS).
– Ứng dụng biểu đồ (Chart) trong Microsoft Word cho chúng ta rất nhiều trong công việc văn phòng.
– Ứng dụng dụng Công nghệ thông tin cơ bản
– Ứng dụng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết: https://epicentreconcerts.org/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *