Author

hatuankhang90@gmail.com

6 thoughts on “Hướng dẫn tạo biểu đồ tự động mở rộng trong excel- Lệnh Offset,Counta

  1. hay quá chi ơi .chi làm ơn chỉ giùm được khong .khi mình muốn lập 1 biểu đồ dữ liệu update theo thang trong 1 nam , từ T1-T12 nếu tháng nào có dữ liệu sẽ tự động hiện thị lên biểu đồ tháng nào chưa có dữ liệu thì ko hiển thị. tại vùng dử liệu có đặt công thức lấy dữ liệu từ 1 nguồn khác cho các ô dữ liệu trong tất cả các tháng , nên khi vẽ biểu đồ đường xảy ra hiện tượng là, tháng chưa có dữ liệu nhưng trong ô dữ liệu mình đặt hàm tự nhảy ( biểu đồ mặc định hiện thị bằng 0 mặc dù tháng đo chưa có dữ liệu,. chi chỉ giùm nha, nói sơ công thức cũng được …mail : thanhhieu.vipro@gmail.com?
    CẢm ơn chi nhiều..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *