Hướng dẫn sử dụng Excel trên điện thoại Đặt công thức bảng tính ExcelSau khi đặt công thức tính trung bình công xong số thập phân còn nhiều số sau dấu phẩy, làm thế nào để lấy và bỏ đi.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết: https://epicentreconcerts.org/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *