Hướng dẫn những thao tác cơ bản khi sử dụng Microsoft Office Word 2007

3 Comments

  1. Colum là cột.
    Row là ngang ạ

  2. Bn có thể chia sẻ cho mk những bài giảng power point 2003 không

  3. ban oi laptop cua minh sau tu dong bo hang z bn chi minh vs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *