Author

hatuankhang90@gmail.com

3 thoughts on “Hướng dẫn kiến thức cơ bản Excel để làm báo giá sản phẩm

  1. anh ơi hay quá cho em xin số để khi nào em cần anh giúp đỡ để gọi ạ
    em đang mới học máy tính và học đánh bảng báo giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *