Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone – Khẩu trang điện tửKhẩu trang điện tử” Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo người dùng nếu họ tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, đồng thời giúp giảm thiểu các nguy cơ …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *