Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên IOS theo BYTBộ Y tế đề nghị các cá nhân từng có mặt ở Thành phố Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ ngày 01/07/2020 đến ngày 29/07/2020 khẩn trương thực hiện: 1.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *