Hóng mưa sao băng đêm qua nhưng chỉ quay được cái này ^^Nghe nói đêm qua có mưa sao băng nên mình trèo luôn lên mái nhà cắm máy mà trời nhiều mây lại còn có trăng nữa nên chỉ quay được cái này :v Chả thấy có …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *