0 Comments#thichphuoctinh #ketmottranghoa #thichphuoctinhmớinhất2021

“Kết Một Tràng Hoa” là tên bản dịch từ “Kinh Pháp Cú” nằm trong “Đại Chánh Tạng” do Sư Ông Làng Mai dịch. Khảo sát niên đại thì thấy văn bản Kinh xuất hiện rất sớm, do Tôn giả Pháp Cứu (dhamatrata) người Ấn tuyển tập vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Tôn giả đã thâu thái các bài kệ tụng ngắn gọn, súc tích của Đức Thế tôn dạy cho 4 chúng đệ tử được kiết tập trong kinh tạng tập hợp thành.

Kinh được các ngài Duy kỳ Nan, Trúc Tương Diễm- người Ấn- cư sĩ Chi Khiêm- người Hoa- dịch ra tiếng Hán vào giữa thế kỷ thứ ba, với tên “Pháp Cú Kinh”, gồm 39 phẩm, 752 bài kệ. So với truyền bản kinh Pháp cú Pali 26 phẩm, 423 bài kệ thì văn bản Hán nhiều hơn đến 13 phẩm, 329 bài kệ.

Hiện tại trong thư tịch Phật học Việt nam có nhiều bản dịch kinh Pháp cú từ hai nguồn Pali và Hán tạng đóng góp khá rộng cho công trình tu học của người con Phật.

Trên đất Mỹ. Những ngày đầu hành đạo Thầy mang kinh Pháp cú ra hướng dẫn cho các Đạo tràng Phật tử học pháp. Cũng từ những bài kệ súc tích của Kinh Thầy khai triển pháp hành cho thiền sinh Tây phương đi vào thiền tập chánh niệm. Gần đây kinh Pháp cú bản dịch mới của Sư ông Làng Mai mang tên “Kết Một Tràng Hoa”, được Thầy đem dạy cho học chúng và thiền sinh Tây phương tại Tu viện Lộc uyển.

Chúng tôi mong rằng với bản dịch mới cũa Sư Ông được Thầy khai thác, sẽ là một nguồn Pháp quí báu cho người tu Phật trong một xã hội nhiều bạo động và đầy dẫy những bất an như hiện tại.

Compassionate Eyes Inc.
Mắt Thương Nhìn Đời

lienlac@matthuongnhindoi.org

Mat Thuong Nhin Doi Compassionate Eyes Inc. Thien Duong May Tu
P.O. Box 1128 hay P.O. Box 1128 hay P.O. Box 1128
Westminster, CA 92684 Westminster, CA 92684 Westminster, CA 92684

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Author

hatuankhang90@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *