Hoa quỳnh và mưa sao băng (Phạm Ngọc Lân, 2007)Nhạc và lời : Phạm Ngọc Lân, tác giả đàn và hát, Bạch Yến thực hiện slideshow Download mp3 …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *