Hóa 9 (từ ngày 14/4 – 18/4/2020)- Tuần 23 – Bài 40,41 chủ đề Dầu mỏ và khí thiên nhiên. Nhiên liệuCác em học sinh hoàn thành bài ghi vào vở. Sau khi xem video, các em vào link sau để thực hiện bài tập: .(Lưu ý các …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *