Author

hatuankhang90@gmail.com

28 thoughts on “HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC NGÀY 24/04/2020 LỜI TRI ÂN CỦA VÔ DANH

  1. Chinh tâu công hai tâu công vây con đang công san viêt nam rôi cung nhu tâu công ma thôi chinh đang công san viêt nam la đang vo vet tiên bac cua dân tham ô hu hoa cuong buc nguoi vô tôi con khi đât nuoc co su gi dân biêu tinh thi cho công an bat bo đanh đâp rôi cho ngôi tu không ngay set hoi

  2. Thang canh sang no noi tu ma no cho dân đumg co hy vong đoi tiên phat do trung quôc gây ra dich côvit vây va con công bô muôn co tiên thi đoi toi đây , đo la noi thach thuc nhu vây ma cac nuoc trên thê gioi , kê ca my cung không lam gi đuoc trung quôc hay sao , me no no đa gây ra bênh vu han bây gio con noi lao vây cac nuocđoong minh sao không lên tiêng cung nhau trung tri cho cai thang trung quôc nay đi nhât la thang canh sang va tâp csan câu va con mu xuân oanh la gai lâu xanh cua thang tâp cân câu đo hay tâp trung đanh đi , tông thông trump hay lên tiêng đanh đanh

  3. Tåy Chay Tàu Công muôn Näm / Tåy Chay Tàu Công Muôn Näm / Tåy Chay Tàu Công Muôn Näm quy vi Oi /

  4. Bọn độc tài trâu bò Chi có tiêu giệt mà thôi bởi Quyền lọi 👉 có chết mới hết

  5. con tâu chiên tâu ngâm VIÊT NAM ơ hoang sa truong,sang sang chiên đâu sao ông nây ko noi tôi

  6. Moi truong se duoc bao ve va kinh te se duoc phat trien. "Khong xai do re, do khong chat luong" la bao ve moi truong.

  7. VN đất nước cua CSVN " Bán rau bị bắt nhung bán nước bán đảo thi chúng tung hô". Cau noi cua Da Dang VN se di vao lich su.

  8. Khi xưa có phim chiến tranh thế chiến 1,2 ,sắp tới sẽ có phim thế chiến 3 … Quyet sạch màu đỏ ,Phòng vé sẽ cháy .

  9. Đến giờ này họ Tập ngộ ra Mình đã trượt dài. Đã đi quá xa khỏi khu vực an toàn. Đang bơ bơ giữa dòng thác lũ không có cách nào tiếp cận bờ. Giá như thời gian quay ngược lại và được sửa lại quyết định đường lối. Ôi giá như .giá như . giá như…. …… . ôi bài học Nhật Bản hôm qua còn đó. Chẳng lẽ Ta lại đi theo lối mòn này sao. Da Vàng ơi Da Vàng. Ngông cuồng nông nổi chẳng bao giờ biết Trời rất cao và Đất rất rộng. Cũng sẽ là một Chương hay trong lịch sử hình thành phát triển xã hội loài người. Trong Chương này china sẽ là nhân vật chính. A Quy……chính Chương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *