2 thoughts on “Hài Kịch Tết Hay Nhất – Hài Hải Ngoại Quang Minh, Hồng Đào | Tiểu Phẩm Hài " Kịch và Đời " | hài hoài linh hải ngoại

  1. xem tiểu phẩm này từ lâu lắm rồi, giờ mới có dịp xem lại, vẫn thấy thích như ngày nào, giờ xem rồi buồn cho QM-HĐ quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *