Hà Văn Triết vs Vương Thiên Nhất – Vòng 1 “Dương Quan Lân Bôi” 2018“Dương Quan Lân Bôi” lần thứ 8 năm 2018 Giải bắt đầu ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 tại thành phố Đông Hoàn tỉnh Quảng Đông Vòng 1, 03/9/2018: Hà …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *