Author

hatuankhang90@gmail.com

34 thoughts on “GTA 5 – Siêu nhân SCP (2) hợp thể 1000 màu – Mèo hoạt hình, Bê tông, BS dịch hạch…diệt Robot|GHTG

  1. Ad làm nốt cái cốt truyện SCP địa ngục đi, video đó đang giữa chừng mà đã làm về chủ đề khác rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *