Giới phân tích ngày càng lạc quan về triển vọng giá dầu | VTV24Sau 1 giai đoạn trầm lắng, dầu mỏ đã và đang trở thành mặt hàng “nóng” trở lại. Nếu tính từ tháng 11 năm ngoái đến nay, tức chỉ sau có 4 tháng, giá dầu đã …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *