Author

hatuankhang90@gmail.com

10 thoughts on “GIẢI CỨU BINH NHÌ RYAN – Tom Hanks, Vin Diesel, Matt Damon | Phim Hành Động Mỹ Chiến Tranh

  1. Phim này coi hồi còn bé cơ, đến nay cũng mười mấy năm rồi, hay lắm, cảm động lắm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *