Giải bài tập 3 Trang 134 SGK Giải tích 12Giải bài 3 trang 134 sách giáo khoa Giải tích 12 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây:
Trên mặt phẳng toạ độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện:
a) Phần thực của (z) bằng (-2);
b) Phần ảo của (z) bằng (3);
c) Phần thực của (z) thuộc khoảng ((-1; 2));
d) Phần ảo của (z) thuộc đoạn ([1; 3]);
e) Phần thực và phần ảo của (z) đều thuộc đoạn ([-2; 2]).

Xem thêm các video Giáo Dục:https://epicentreconcerts.org/category/giao-duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *