Giải bài 4 Trang 113 SGK Giải tích 12Giải bài 4 trang 113 sách giáo khoa Giải tích 12 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây:
Sử dụng phương pháp tích phân từng phần, hãy tính tích phân:
a)(int_{0}^{frac{pi}{2}}(x+1)sinxdx)   ;      b) (int_{1}^{e}x^{2}lnxdx)
c)(int_{0}^{1}ln(1+x)dx)      ;       d)(int_{0}^{1}(x^{2}-2x-1)e^{-x}dx)

Xem thêm các video Giáo Dục:https://epicentreconcerts.org/category/giao-duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *