Giá xăng Việt Nam đang ôm bao nhiêu loại phí ( Cost Petro) ? | Văn HóngGiá xăng Việt Nam đang ôm bao nhiêu loại phí Giá xăng RON 95 nhập về cảng có giá gốc khoảng 12.000 đồng/lít. Tuy nhiên, việc phải chịu hàng loạt thuế, phí …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *