Giá xăng giảm mạnh hơn 1.000 đồng/lítVTC9 | Giá mặt hàng xăng sau khi điều chỉnh và thực hiện trích lập quỹ bình ổn tiếp tục xu hướng giảm, với mức điều chỉnh hơn 1.000 đồng/lít.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *