Giá dầu giảm: Nhà sản xuất lo lắng, nhà bán lẻ vui mừngCác nhà quan sát thị trường cho rằng thị trường dầu thế giới đang bước vào một giai đoạn mới trong lịch sử. Giá dầu ở mức thấp đang ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty khai thác, tuy nhiên, điều này lại đang mở ra cơ hội cho các nhà bán lẻ.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *