0 CommentsGiá dầu thấp không tác động nhiều đến dòng kiều hối chảy về Việt Nam. Đây là nhận định của của nhà đánh giá tín nhiệm Moody’s vừa đưa ra mới đây. Nhận định này còn mang hàm ý tích cực về đánh giá tín nhiệm Việt Nam, nhìn từ tình hình cán cân thanh toán.

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Author

hatuankhang90@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *