Dừng phát hành xổ số kiến thiết là quyết định chính xác | VTC NowVTC Now | Sau chỉ thị của Thủ tướng ngừng các dịch vụ không thiết yếu, Bộ Tài chính đã kiến nghị về việc dừng phát hành sổ xổ kiến thiết kể từ 1/4. Đây là một quyết định chính xác trong bối cảnh dịch Covid-19 đang phức tạp.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *