Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy – Trà My Idol (Lyrics Video)Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy – Trà My Idol Sáng tác: Mr. Siro Lời 1: Ngày xưa anh nhớ không anh? Anh hứa là: “Ngày thành đôi sẽ không xa đâu em àh” Rồi sau đó …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *