Author

hatuankhang90@gmail.com

5 thoughts on “Đối thoại để hạ nhiệt “điểm nóng” Mỹ Đức | VTC1

  1. Nhà báo mà viết: "… tôi đi thẳng về Hà Nội …"?????
    Huyện Mỹ Đức đã thuộc về Hà Nội; vậy cụm từ trên đúng hay sai??????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *