Author

hatuankhang90@gmail.com

3 thoughts on “DO DUYÊN "BỒ TÁT QUAN ÂM KHẢO HẠCH' CUỘC ĐỜI THẦY THAY ĐỔI – THẦY THÍCH TÂM ĐỨC CHIA SẺ

  1. Con xin cúi đầu đảnh lễ sư thầy.cầu mong 1 ngày gần nhất con có duyên lành gặp đươc thây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *