Author

hatuankhang90@gmail.com

27 thoughts on “Đến Nhà Ma Để Quay Phim Kinh Dị – Đoàn Phim Trở Thành Nạn Nhân Xấu Số

  1. 0:02 mình cứ tưởng là à nói "phía trước cảnh quay" :))))) về thể loại phim như này thì mng nên tham khảo thử "project blair witch" "rec" "Paranormal Activity"

  2. Gặp chuyện như vậy rồi … mà còn nói k có gì cả nữa thì chịu rồi🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

  3. Cuối cùng,, đây cũng chỉ là Phim…Phim vẫn là Phim… Người vẫn Diễn và Phim vẫn ra..

  4. Hình nền làm hú hồn à! Mà hình như hình nền là phim khác mà..hình như phim Gonjiam thì phải…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *