Đề thi minh họa THPT quốc gia 2020 || Giải đề với NamteVlogSau đây là hướng dẫn giải thích để giải đề thi minh họa môn Lịch sử.
Có 40 câu, 50 phút làm bài, có 02 câu lịch sử 11 và 38 câu lịch sử 12, không có câu nào lớp 10.
Nhìn chung đề không khó, bám sát nội dung đã học và đã tinh giảm của Bộ. Các quý vị, các bạn, các học sinh hãy theo dõi Namte hướng dẫn giải quyết vấn đề nhé. Hãy ủng hộ nếu bạn thấy video hay nha mọi người.

Songgamhuyenthoai@yahoo.com
web:

#NamteVlog

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *