20 thoughts on “ĐẾ CHẾ MÔNG CỔ – TÔN HỒNG LÔI, TADANOBU ASANO | PHIM VÕ THUẬT THIẾT MỘC CHÂN THUYẾT MINH

  1. vua của mông cổ mà bọn tq nó lại tự nhận là của bọn nó ^^ ,đất mông cổ toàn là cát và gió có đời vua nào của tq muốn chiếm đâu ,đến đánh nhau với mấy nước khác trong nước tq bây giờ còn k xong .chỉ có thiết mộc chân là vượt ra dc tq đánh qua cả châu âu "tuy độc ác vì chiến tranh" ,nhưng cả mấy đời vua tq chưa có ai làm dc như thiết mộc chân .bây giờ thì tq lại muốn gom vùng đất của người mông cổ vào tq để lấy cái lịch sử của thiết mộc chân hài vãi

  2. Đây là phim trung quốc làm về mông cổ, và cái sâu cay ở chỗ là nó làm cho thành cát tư hãi dù nhiều hâuh duệ con cái nhưng nhũng đứa con chính thống toàn ngoại lại, ý của nó phủ nhận nòi giống không liên quan đến người mông cổ dù nhà tống bị duyệt vong bởi chính người mông cổ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *