Hành Chính và Dịch Vụ

Dân làng đạo Thạch Bích đòi chính quyền trả đất | thủ tục quyết toán thuếLàng đạo Thạch Bích ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội với khoảng 1800 hộ dân trong tháng 11 liên tục kêu gọi chính quyền địa phương đối thoại để giải quyết vấn đề đất tái định cư cho họ. Vụ việc đã kéo dài hơn 2 thập niên qua nhưng đến giờ vẫn chưa được giải quyết.

Theo dõi YouTube:

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube:
Facebook:
Twitter:
Đài Á Châu Tự Do RFA: , thủ tục quyết toán thuế

Xem thêm các video Hành Chính và Dịch Vụ:https://epicentreconcerts.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

34 Comments

 1. Tư Lệnh Ngành Tháng Mười Hai 4, 2019
 2. Thao Thao Tháng Mười Hai 4, 2019
 3. Nguyen TuAn Tháng Mười Hai 4, 2019
 4. Van xoa Nguyen Tháng Mười Hai 4, 2019
 5. Thao Le Tháng Mười Hai 4, 2019
 6. Hoàng Nguyễn Tháng Mười Hai 4, 2019
 7. nguyen trang Tháng Mười Hai 4, 2019
 8. Ian Lee Tháng Mười Hai 4, 2019
 9. Trung Trung Le Tháng Mười Hai 4, 2019
 10. Sugczhggz Sjgggzhgz Tháng Mười Hai 4, 2019
 11. Quân Hà mạnh Tháng Mười Hai 4, 2019
 12. Hùng Dương Tháng Mười Hai 4, 2019
 13. Nguyen1 Tháng Mười Hai 4, 2019
 14. Dennis Wan Tháng Mười Hai 4, 2019
 15. Sóc Sơn Trần Nguyễn Tháng Mười Hai 4, 2019
 16. Sóc Sơn Trần Nguyễn Tháng Mười Hai 4, 2019
 17. đình CƯỜNG Nguyễn Tháng Mười Hai 4, 2019
 18. Fran Kie Tháng Mười Hai 4, 2019
 19. hung dung sang trong Tháng Mười Hai 4, 2019
 20. hung dung sang trong Tháng Mười Hai 4, 2019
 21. VIỆT GIAN CỘNG SẢN ĐỘI QUẦN Tháng Mười Hai 4, 2019
 22. Hồng Phan Tháng Mười Hai 4, 2019
 23. chau nguyen van Tháng Mười Hai 4, 2019
 24. Văn An Trương Tháng Mười Hai 4, 2019
 25. Giang pro volg tv Tháng Mười Hai 4, 2019
 26. Hung Nokia Tháng Mười Hai 4, 2019
 27. Phúc Cát Hồ Tháng Mười Hai 4, 2019
 28. Huệ Thach Tháng Mười Hai 4, 2019
 29. Hùng Linh Tháng Mười Hai 4, 2019
 30. mạnh bùi văn Tháng Mười Hai 4, 2019
 31. Viettel Khachhang Tháng Mười Hai 4, 2019
 32. Tien pham Pham van tien Tháng Mười Hai 4, 2019
 33. Nam Pham Tháng Mười Hai 4, 2019
 34. Lê Thêm Tháng Mười Hai 4, 2019

Join The Discussion