Author

hatuankhang90@gmail.com

31 thoughts on “Đại Chiến Người Ngoài Hành Tinh Tại Los Angeles | Review Tóm Tắt Phim Thảm Họa Los Angeles

  1. Nếu cần hidro thì ra sao mộc lấy có phải hơn không nhỉ? vừa không bị đánh tan tác lại còn được lấy nhiều

  2. Trong phim: loài người là s1 hahah.
    Còn thật tế thì :)))
    Thật tế: Loài người trên Trái Đất bị xóa sổ 90% con người đang rơi vào tuyệt vọng.
    Đấy thật tế và phim khác xa trời một vực

  3. Alex ơi mỗi lần nhìn Alex là anh ko thể nào ngừng quay tay được anh yêu em , anh ra đây … 😣💦💦💦

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *