CUỘC THI SÁNG KIẾN BẢO VỆ HÀNH TINH XANH 2020 – Faith and Hope (Trường THPT Lục Ngạn – Bắc Giang)Tên đội: Faith and Hope Tên dự án: Mô hình cây nhân tạo dành cho đô thị Với sự phát triển của công nghệ, chúng ta đã có thể dễ dàng sử dụng các ứng dụng …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *