Thay bố nồi xe chaly cup 50_cắt Mo tốt_Super Cub-chaly 50ccのレストア開始

Hướng dẫn chi tiết cách thay bố nồi xe chaly cub 50cc và 70cc. các dòng xe 1 nồi. đảm bảo cắt côn tốt. và ktra các chi tiết nhông hú, lò xo và các lá thép.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *