Chùa Từ Quang – Phật tử cúng dường đấu giá "Cá Chép"Phật tử hảo tâm trong cuộc đấu giá giúp Chùa Từ Quang trong đêm Phật Ngọc, Tampa – Florida. Sat. March 7th, 2015.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *