Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 2020 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọngChúc Tết các đồng chí lão thành Cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Năm 2020 là …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *