Chơi AD không lo bị chửi JOKER đi đến đâu ăn hôi đến đó bằng 1 phát bắn mà thôiBẢNG NGỌC CẤP 3 Ngọc Đỏ: 1 Viên ( Tỷ lệ chí mạng +1.6% ) và 9 Viên ( Công vật lý +2 Xuyên giáp +3.6 ) Ngọc Tím: Công vật lý +1.6 ; Tốc chạy +1% Ngọc …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *