10 CommentsChia Sẻ Quan Trọng Nên Nghe! Phật Tử Tại Gia Nên Làm Gì Để Tránh Tạo Nghiệp Xấu, Hưởng Phúc Cả Đời!

► Kênh YouTube đăng tải video về tất cả bài giảng của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng
► Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 – 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để nhận video mới nhất.

#thichtriquang #thaythichtriquang #chuahuenghiem #giangphap #httriquang

Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng thế danh là Ngô Văn Giáo, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1938, xuất gia vào năm lên 10 tuổi, thọ giới Tỳ kheo năm 1960 với Hòa thượng Thích Trí Đức, viện chủ Tổ Đình Huê Nghiêm.
Hòa thượng Thích Trí Quảng Đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và là Chứng minh Đạo sư Thiên Thai Thiền giáo tông đời thứ 43. Hiện tại là Trụ trì Việt Nam Quốc Tự – Trụ sở của Ban trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Author

hatuankhang90@gmail.com

10 thoughts on “Chia Sẻ Quan Trọng Nên Nghe! Phật Tử Tại Gia Nên Làm Gì Để Tránh Tạo Nghiệp Xấu, Hưởng Phúc Cả Đời!

  1. hôm đó con tình cờ biết đến thầy và giờ ngày nào con cũng nghe bài nào của thầy cả, thầy giảng hay lám ạ, con xin tri ân công đức của thầy ạ

  2. Chia Sẻ Quan Trọng Nên Nghe! Phật Tử Tại Gia Nên Làm Gì Để Tránh Tạo Nghiệp Xấu, Hưởng Phúc Cả Đời!

  3. A Di Đà Phật,con xin được đảnh lễ thầy.Con rất thích nghe thầy giảng pháp, bài nào thầy giảng cũng rất hay và bổ ích

  4. Nam mô a di đà phật con kính chào thầy con chúc thầy có nhiều sức khỏe để giảng thuyết pháp cho chúng sanh.

    A di đà phật

  5. Chia Sẻ Quan Trọng Nên Nghe! Phật Tử Tại Gia Nên Làm Gì Để Tránh Tạo Nghiệp Xấu, Hưởng Phúc Cả Đời!

  6. Chia Sẻ Quan Trọng Nên Nghe! Phật Tử Tại Gia Nên Làm Gì Để Tránh Tạo Nghiệp Xấu, Hưởng Phúc Cả Đời!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *