1 Comments



Subscribe My Channel:
Các câu hỏi thắc mắc hoặc các vấn đề liên quan về Xây Dựng Hệ Thống Xử Lý Nước Thải, các bạn có thể để lại comment bên dưới phần bình luận.
Tôi sẽ hỗ trợ & giải đáp bạn nhanh nhất.
#xulyamoni #amoninuocthaisinhhoat #ngoquanghieu, xu ly nuoc thai sinh hoat

Xem thêm các video Môi Trường:https://epicentreconcerts.org/category/moi-truong

Author

hatuankhang90@gmail.com

One thought on “Chia sẻ giải pháp xử lý Amoni nước thải sinh hoạt | Ngô Quang Hiếu Official

  1. Các bạn comment cần hỗ trợ các thắc mắc liên quan đến vấn đề xây dựng hoặc cải tạo hệ thống XLNT, mình sẽ tổng hợp ý kiến và thực hiện video hỗ trợ cũng như giải đáp thắc mắc giúp hệ thống của bạn vận hành tốt trong suốt quá trình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *