Cha Long ngày 23 tháng 7 năm 2019Thánh lễ do Cha Long cử hành ngày 23 tháng 7 năm 2019 tại Giáo điểm tin mừng. Loan báo lòng Chúa thương xót.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *