Cắt kéo trên Lênin | Low G | Rap Nhà Làm (Lyric video)Không biết có ai để ý không, nhưng một văn hóa mà chả chỗ nào trên thế giới giống nó như Hà Nội, khi cộng với Hiphop vào đấy nó trở nên rất đẹp. Điếu cày …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *