Cân phũ với Đào. Chặn luôn điện thoại Đào. Những ngày không quên tập 32Đào đã bắt đầu yêu cân, nên lo lắng khi bị anh chặn số điện thoại. Phải mượn máy bố gọi cho cân #nhungngaykhongquentap32 #phimnhungngaykhongquen.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *