Cách đi Nhật miễn phí không phải ai cũng biết.IM Japan là chương trình hợp tác giữa các nước và cơ quan phát triển nguồn nhân lực quốc tế Nhật Bản. Từ 2006, Bộ LĐTBXH Việt Nam đã tham gia hợp tác.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *