Ca nhiễm Covid-19 tử vong đầu tiên, Bộ Y tế ra Thông báo khẩn – VnewsBệnh nhân 428 là nam, 70 tuổi, có địa chỉ thường trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, là bệnh nhân tại khoa Nội thận – Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *