Boat test vỏ máy 653cc 22HP chân vịt inox VCF video 2xin chào anh em , video này mình chạy test thử chân vịt inox VCF và chân vịt cùi do đi cát cho dòng động cơ Robin vtwin 653cc 22 HP và chân vịt ba cánh cũ vỏ …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *