11 thoughts on “Bộ Ngoại giao VN: Gia đình phải trả chi phí đưa 39 nạn nhân ở Anh về nước (VOA)

  1. Chính sách của nhà nước Hà Nội đã thúc giục 39 người kia tìm đường ra nước ngoài để mưu cầu hạnh phúc. Từ đó thì nhà nước Hà Nội phải có trách nhiệm lo mọi chi phí để đưa 39 thi thể kia về Việt Nam. Bằng ngược lại thì là một nhà nước bất nhân, mị dân và vô cảm ! ! !

  2. ác ôn.tổ quốc có làm được gì cho nhân dân của mình ko đây.tại sao bao nhiêu tiền thuế đóng góp mà giờ chết đi còn ko được mai táng tưởng nhớ vậy.bọn cộng sản sâu bọ này khốn nạn thật.

  3. Có tiền đưa đi cũng phải có tiền đưa về, nước sở tại liên quan họ cũng đã phải tốn một khoản phí ngoài ý muốn rồi, sao phải để họ chịu thêm nữa!

  4. Tham nhũng lãng phí o biết bao nhiêu mà kể có 39 thi thể người dân mà o giúp đỡ chi phí cho họ được thật đáng buôn cho quốc gia

  5. Nếu trót lọt ,ngoại tệ gửi về Còn xảy ra sự cố thì tự xử vì xứ sở thiên đường: ai chết mặc ai tiền thầy bỏ túi ,

  6. Người đi theo diện hợp đồng lao động hợp pháp còn phải trả, huống chi đi theo con đường lao động bất hợp pháp.

  7. Nhờ 39 nạng nhân người vn về nhà mà bộ ngoại giao lại có,tiền va hồng .chên lệch.nhờ đảng dân nghèo bó tay

  8. Thân phận người Việt dưới chế độ cộng sản thê thảm hơn cả nô lệ thời thuộc địa… Nguyện cầu cho hương hồn của tất cả nạn nhân được siêu thăng về cõi lành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *