Bình gốm men ngọc có một không hai | thuong khoai langBình gốm men ngọc có một không hai Nhà khảo cổ Lâm Zũ Xênh ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi sưu tầm được một bình gốm Mỹ Thiện men …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

2 Comments

  1. Cho hai chữ nho Bình Sơn rõ ràng họ xem mới biết được sẽ mua ngay.

  2. Tiếc thay lại thất chuyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *