Bị Tạm Giam 52 Ngày Vì Mang Trả Lại Tiền Cho Người Đánh Rơi |Lm Giuse Nguyễn Thể HiệnBị Tạm Giam 52 Ngày Vì Mang Trả Lại Tiền Cho Người Đánh Rơi |Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện ——————————————— ▻ Video mang tính chất phục …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

4 Comments

  1. Thấy vật gì tốt nhất đừng đụng vào kẻo có ngày mang họa.

  2. Thank you Father for sharing GOD Bless you

  3. Vô cảm !!!!!!! Cho yên thân sao ????? . Cuộc sống khó nói .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *