Bản tin trưa ngày 12/11/2019VTC1 | Bản tin trưa ngày 12/11/2019 có những nội dung chính sau:
– Dự án sân bay Long Thành: ‘Không lùi được nữa”
– Hà Nội ô nhiễm không khí ở ngưỡng nguy hại

Xem thêm các video Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm:https://epicentreconcerts.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *